Drukuj

Czego AA nie robi


Tradycja dziesiąta mówi: Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

 1. Nie rekrutuje członków, ani nie daje alkoholikom wstępnej motywacji do zdrowienia.
 2. Nie przechowuje list członków, czy historii choroby.
 3. Nie tropi swoich członków, ani nie usiłuje ich kontrolować.
 4. Nie wystawia diagnoz lub prognoz lekarskich albo psychologicznych.
 5. Nie zapewnia hospitalizacji, lekarstw ani leczenia medycznego czy psychiatrycznego.
 6. Nie zapewnia zakwaterowania, wyżywienia, odzieży, pracy, pieniędzy lub innych podobnych rzeczy.
 7. Nie zapewnia doradztwa w sprawach rodzinnych lub zawodowych.
 8. Nie angażuje się i nie sponsoruje badań naukowych
 9. Nie łączy się z organizacjami opieki społecznej (chociaż wielu uczestników i struktur służb z nimi współpracuje).
 10. Nie oferuje usług religijnych.
 11. Nie angażuje się w żadne polemiki w sprawie alkoholu lub w innych sprawach.
 12. Nie przyjmuje pieniędzy za swoją służbę lub datków ze źródeł innych niż AA.
 13. Nie dostarcza listów polecających dla kuratorów, sądów, przedsiębiorstw, opieki społ., lub innych organizacji lub instytucji.