Drukuj

Jak to działa?

 

Zyskiwanie dojrzałości jest celem programu AA, czyli kroków realizowanych przez niepijącego alkoholika przy pomocy innych trzeźwiejących alkoholików. Pracuje się nad programem na mitingach, w domu, w pracy, przez telefon – zawsze i wszędzie.

To program na trzeźwe życie. Jedynie pierwszy krok wspomina o alkoholu, o tym, że pora przestać walczyć i przyznać się do własnej bezsilności. Przerabiając ten krok alkoholik przełamuje swoją strukturę zaprzeczeń, co jest koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem utrzymania abstynencji i trzeźwienia.

Trzeba złamać własne EGO, które nie pozwalało pogodzić się ze światem, z innymi ludźmi i samym sobą. Temu służy następne jedenaście kroków, które są programem rozwoju duchowego. Program AA nie jest jakąś jednorazową kuracją, ale raczej sposobem życia na każdy dzień.

Historie naszych zmagań opublikowane w książce „Anonimowi Alkoholicy” i przedstawiane przez nas samych na naszych mitingach ukazują – w ogólnych zarysach – kim byliśmy, co się nam potem wydarzyło i jacy jesteśmy obecnie.

Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to mężczyźni i kobiety, którzy z natury swej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Tacy nieszczęśnicy istnieją! To nie ich wina. Tacy się po prostu urodzili. Ich szanse na wyzdrowienie są znikome.

Istnieją także ludzie, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych, ale wielu z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość względem siebie.

Pamiętajmy, że mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym i przebiegłym. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nim sami, bez dodatkowej pomocy. Ale na szczęście jest Ktoś potężniejszy pod każdym względem, posiadający wszystkie potrzebne zasoby sił. Tym Kimś jest siła większa od nas samych. Tym Kimś  jest Bóg. Obyś odnalazł Go teraz. Stosowanie Półśrodków nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się ciągle w punkcie wyjściowym. Prośmy Boga z całkowitym oddaniem o pomoc i opiekę.[1]


[1] Cytowane fragmenty pochodzą z V Rozdz. Wielkiej Księgi pt. Anonimowi Alkoholicy str. 37-51