Drukuj
Wpisany przez Paulina   
środa, 09 kwietnia 2014 00:00

PO CO JEST KOMISJA

 

Podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień należy do zadań własnych gmin i każda gmina ma obowiązek podjąć działania w

tym kierunku, a także zapewnić środki na realizację tych przedsięwzięć.

W celu realizacji tego ustawowego obowiązku Burmistrz powołuje


Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Do jej zadań należy:

- Tworzenie „Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej” , inicjowanie podejmowania różnorakich programów profilaktycznych przez szkoły i placówki oświatowo wychowawcze oraz udział w ich finansowaniu,

- przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania na leczenie odwykowe i wdrażanie procedury kierowania tych spraw do sądu,

- udzielanie pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz   kontrola zasad sprzedaży napojów alkoholowych,

-przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w sprzedaży i podawaniu napojów alkoholowych,

- przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie,

- współpraca w przekazywaniu informacji z ww. zakresu Policji, OPS i innym uprawnionym organizacjom.


 

Poprawiony: środa, 09 kwietnia 2014 10:16